Klopsake uhendused ja spin valud, spin - Eestikeelne tõlge – Linguee

Kui klõpsate loendis üksust, värskendatakse lahter G1 arvuks, mis tähistab loendis valitud üksuse asukohta. Anatoomilised tunnused Suur liigend ühendab reieluu ja vaagna luud ning võimaldab liikumist kolmes suunas: painutamine ja pikendamine, alajäseme tagasitõmbamine ja pöörlevad liikumised. Kõik meetodid on määratud:.

klopsake uhendused ja spin valud sormede liigeste arthites

Vahekaart Hooldus Maintenance võimaldab teil seadet hooldada või muuta seadme määranguid. Puhastamine Cleaning Puhastab prindipea. Prindipea puhastamisel eemaldatakse prindipea pihustitest ummistused. Puhastage prindipead, kui printimistulemus on kahvatu või teatud värve ei prindita, isegi kui kõik tinditasemed on piisavalt kõrged.

Sügavpuhastamine Deep Cleaning Tehke sügavpuhastamine, kui kaks puhastusprotseduuri ei lahenda prindipea probleemi. Prindipeade sagedase puhastamise tagajärjel väheneb kiiresti printeri tindivaru. Seetõttu puhastage prindipead ainult vajaduse korral. Valitakse tindi rühm, mille jaoks soovite prindipead puhastada.

Klõpsake suvandil Esialgse kontrolli üksused Initial Check Itemset kuvada elemendid, mida soovite enne puhastamist või sügavpuhastamist kontrollida. Esialgse kontrolli üksused Initial Check Items Veenduge, et seadme toide on sees, seejärel avage seadme kaas. Kontrollige iga tindi puhul järgmisi elemente. Kontrollige mahutis oleva tindi kogust.

Veenduge, et lükkate tindimahuti täielikult sisse, kuni see paigale klõpsatab. Kui tindimahutile on kinnitatud oranž teip, eemaldage see täielikult. Allesjäänud teip takistab tindi väljastamist. Veenduge, et tindimahutid on paigaldatud õigetesse asenditesse. Prindipea joondamine Print Head Alignment Prindipea joondamine parandab prindipea paigaldusasendit ja vähendab värvide ja ridade hälbimist.

Joondage prindipea kohe pärast selle paigaldamist.

Exceli töölehel vormide juhtelementide kasutamine

Selles dialoogiboksis saate reguleerida prindipea kinnitamisasendit või printida prindipea asendi praeguse sätte väärtuse. Joonda prindipea Align Print Head Joondab prindipea. Prindipea joondamine parandab prindipea paigaldusasendit ja vähendab värvide ja ridade hälbimist. Printimise joondamise väärtus Print Alignment Value Klõpsake sellel nupul, et kontrollida prindipea asendi praeguse sätte väärtust.

Prinditakse prindipea asendi praeguse sätte väärtus. Dialoogiboks Prindipea joondamine Print Head Alignment Prindipea asendi reguleerimiseks käsitsi klõpsake dialoogiboksis Prindipea joonduse käivitamine Start Print Head Alignment nupul Joonda prindipea Align Print Headseejärel järgige teadetes antud juhiseid.

Seejärel kuvatakse dialoogiboks Prindipea joondamine Print Head Alignment. See dialoogiboks võimaldab teil kontrollida prinditud mustrit ja reguleerida prindipea asendit. Eelvaate aken Kuvab toimingu Prindipea joondamine Print Head Alignment mustri ja kontrollib valitud mustri asendit. Saate sätet ka muuta, klõpsates mustril otse ekraanil. Valige mustri number Võrrelge prinditud reguleerimismustreid ja sisestage kõige vähem nähtavate joonte või horisontaalsete triipudega mustri number vastavale väljale.

Märkus Kui te ei tea, kuidas prinditud mustrit analüüsida, vt jaotist Prindipea asendi joondamine teie arvutist. Pihusti kontrollimine Nozzle Check Prindib pihustite kontrollmustri. Kasutage seda funktsiooni, kui printimistulemus on kahvatu või teatud värve ei prindita.

Printige pihustite kontrollmuster ja kontrollige, kas prindipea töötab korralikult. Kui printimistulemus on teatud värvi puhul kahvatu või esineb printimata kohti, klõpsake prindipea puhastamiseks suvandil Puhastamine Cleaning. Enne pihustite kontrollmustri printimist kontrollitavate elementide loendi kuvamiseks klõpsake suvandil Esialgse kontrolli üksused Initial Check Items.

Prindi kontrollmuster Print Check Pattern See funktsioon prindib mustri, mis võimaldab kontrollida, kas mõni tindipihusti on ummistunud. Klõpsake käsul Prindi kontrollmuster Print Check Pattern. Kinnitusteate kuvamisel klõpsake OK. Seejärel kuvatakse dialoogiboks Mustri kontrollimine Pattern Check. Põhjaplaadi puhastamine Bottom Plate Cleaning Puhastab klopsake uhendused ja spin valud põhjaplaadi.

Enne kahepoolse printimise käivitamist tehke toiming Põhjaplaadi puhastamine Bottom Plate Cleaninget vältida paberilehe tagakülje määrdumist. Tehke toiming Põhjaplaadi puhastamine Bottom Plate Cleaning ka siis, kui paberi määrdumist põhjustab miski muu kui prinditud lehele ilmuvad prindiandmed. Rulliku puhastamine Roller Cleaning Puhastab paberisöötja rullikud.

Kui paberitolm on printeri paberisöötja rullikutele kogunenud, ei pruugi paberi söötmine õnnestuda. Sellisel juhul puhastage printimistulemuse parandamiseks paberisöötja rullikuid. Toide väljas Power Off Lülitab printeri seadme draiverist välja.

Diagnostika

Kasutage seda funktsiooni seadme väljalülitamiseks, kui te ei saa vajutada printeril olevat SEES nuppu toitenuppukuna seade pole käeulatuses. Pärast sellel nupul klõpsamist seadme uuesti sisselülitamiseks peate vajutama printeril olevat SEES-nuppu toitenuppu. Selle funktsiooni kasutamisel ei saa te lülitada printerit sisse printeridraiverist.

Klopsake uhendused ja spin valud Auto Power Määrake seadme toite automaatse juhtimise sätted. Seda funktsiooni kasutage siis, kui soovite automaattoite sätteid muuta.

Märkus Kui seade on välja lülitatud või ühendus seadme ja arvuti vahel on keelatud, võidakse kuvada tõrketeade, kuna arvuti ei saa koguda seadme olekut. Sellisel juhul klõpsake OK, et kuvada viimased arvutis määratud sätted.

See dialoogiboks võimaldab hallata seadme toidet printeridraiveri kaudu. Automaattoide sees Auto Power On Valib automaattoite sisselülitamise sätte. Valige käsk Keela Disableet seade ei lülituks automaatselt sisse, kui sellele saadetakse printimisandmeid.

Veenduge, et printer on sisse lülitatud, ja klõpsake seejärel OK, et seadme sätteid muuta. Valige käsk Luba Enableet seade automaatselt sisse lülitada, kui sellele saadetakse printimisandmeid. Automaattoide väljas Auto Power Off Valib automaattoite väljalülitamise sätte. Kui printeridraiveri toimingut või seadme toimingut ei tehta määratud aja jooksul, lülitub seade välja. Vaikse režiimi määrangud Quiet Settings Dialoogiboks Vaikse režiimi määrangud Klopsake uhendused ja spin valud Settings võimaldab teil määrata sätte, mis vähendab seadme töömüra.

See režiim on kasulik siis, kui seadme töömüra on segav, näiteks öösiti printimisel.

Vertical rotating fixing, square 80 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl.

Seda toimingut kasutage siis, kui soovite vaikse režiimi määrangut muuta. Dialoogiboks Vaikse režiimi määrangud Quiet Settings võimaldab teil määrata sätte, mis vähendab seadme töömüra.

klopsake uhendused ja spin valud pusivad liigesed

Valige see, kui soovite vähendada seadme töömüra, näiteks öösel jne. Selle funktsiooni kasutamine võib printimist aeglustada. Ära kasuta vaikset režiimi Do not use quiet mode Valige see suvand, kui soovite kasutada seadet tavalise töömüra valjusega. Kasuta alati vaikset režiimi Always use quiet mode Valige see suvand, kui soovite seadme töömüra vähendada. Kasuta vaikset režiimi määratud kellaaegadel Use quiet mode during specified hours Valige see suvand, kui soovite seadme töömüra vähendada teatud ajaks.

Määrake vaikse režiimi aktiveerimise Algusaeg Start time ja Lõppaeg End time. Kui mõlemal on määratud sama kellaaeg, siis vaikne režiim ei tööta.

Tippige lahtrisse A1 järgmine valem.

Vaikse režiimi võite seadistada seadme juhtpaneelilt, printeri draiverist või ScanGearist skanneri draiverist. Olenemata sellest, kuidas olete vaikse režiimi seadistanud, rakendatakse režiim siis, kui teete toiminguid seadme juhtpaneelil või prindite ja skannite arvutit kasutades.

Kui määrate suvandis Kasuta vaikset režiimi määratud kellaaegadel Use quiet mode during specified hours kellaaja, ei rakendata vaikset režiimi otse seadmest läbiviidud toimingute kopeerimine, otseprintimine jne puhul.

NSYCMUCR80

Kohandatud sätted Custom Settings Seda funktsiooni kasutage siis, kui soovite printeri sätteid muuta. Märkus Kui printer on välja lülitatud või kahesuunaline ühendus on blokeeritud, võidakse kuvada teade, kuna arvuti ei saa koguda teavet printeri oleku kohta.

Vajadusel vahetage seadme töörežiime. Väldi paberi pinna hõõrdumist Prevent paper abrasion Suure tihedusega printimisel saab printer paberi pinna hõõrdumise vältimiseks suurendada prindipea ja paberi vahele jäävat ruumi. Funktsiooni lubamiseks märkige see ruut. Tühjendage see märkeruut, kui te ei soovi seda funktsiooni laheduses asuv valu kuunarnukis. Joonda pead käsitsi Align heads manually Tavaliselt on funktsioon Prindipea joondamine Print Head Alignment vahekaardil Hooldus Maintenance seatud automaatsele prindipea joondamisele, kuid saate valida ka käsitsi joondamise.

Kui printimistulemused pole rahuldavad ka pärast prindipea automaatset joondamist, joondage prindipea käsitsi. Märkige see ruut prindipea käsitsi joondamiseks. Tühjendage märkeruut, klopsake uhendused ja spin valud viia läbi automaatne prindipea joondamine.

Väldi paberi topeltsöötmist Prevent paper double-feed Valige see märkeruut ainult siis, kui seade söödab korraga mitu lehte tavapaberit. Selle funktsiooni kasutamine muudab printimise aeglasemaks. Keera 90 kraadi vasakule, kui paigutus on [Horisontaalne] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape] Saate vahekaardi Lehe häälestamine Page Setup suvandis Suund Orientation määrangu Horisontaalne Landscape pööramissuunda muuta.

Dokumendi printimise ajal 90 kraadi võrra vasakule pööramiseks märkige see ruut. Dokumendi printimise ajal 90 kraadi võrra paremale pööramiseks tühjendage see ruut. Tuvasta arvutist printimisel paberi laius Detect the paper width when printing from computer Arvutist printimisel tuvastab see funktsioon seadmesse lisatud paberi.

Kui seadmes tuvastatud paberi laius on kitsam vahekaardil Lehe häälestamine Page Setup suvandis Lehe suurus Page Size määratud paberi laiusest, kuvatakse teade. Arvutist klopsake uhendused ja spin valud paberi laiuse tuvastamiseks valige see märkeruut. Kui kasutate kasutaja määratud paberit, kasutage seadmesse lisatud paberi suuruse õigeks määramiseks suvandit Kohandatud paberi suurus Custom Paper Size.

Kui tõrketeade kuvatakse hoolimata sellest, et seadmesse lisati sättele vastavas suuruses paber, siis tühjendage märkeruut. Liuguri paremale liigutamine suurendab pausiaega ja vasakule liigutamine vähendab seda. Kui paber määrdub, kuna järgmine leht väljutatakse enne tindi kuivamist, suurendage tindi kuivamise ooteaega.

Tindi kuivamisaja vähendamine kiirendab printimist.

klopsake uhendused ja spin valud miks saab kuunarnuki liigend

Märkus Saate seda funktsiooni kasutada ainult XPS-printeridraiveriga. Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite kontrollida printeri olekut ja seda, kuidas prinditöö kulgeb.